Wywodzimy się z różnych środowisk, mieszkamy w różnych krajach i obserwujemy świat z różnych perspektyw. Łączy nas pragnienie, aby żyć Ewangelią Chrystusa w codzienności, tam, gdzie zostaliśmy posłani. Nie chcemy nikogo nauczać ani komentować otaczającej nas rzeczywistości. Chcemy dzielić się z wami krótkimi tekstami, w których poznacie dwanaście różnych charakterów i temperamentów, dwanaście wrażliwości i jedno pragnienie: Pójść za Nim. Teraz.