Alicja Kaszczuk SMMM

Siostra Alicja Kaszczuk – Orionistka. Od 2007 roku posługująca w misyjnych placówkach zgromadzenia w Kenii i Tanzanii. Całym sercem i dusza z tymi ubogimi i opuszczonymi, by dać światu świadectwo o tym, że Bóg jest Miłościa, by pokazać, jak prawdziwe są słowa Założyciela zgromadzenia Św. Alojzego Orione, który mówi, że nawet w najnędzniejszym człowieku odbija się oblicze Boga.