Agostino Lewandowski OSST

Jestem Trynitarzem. Należę do wspólnoty naszej Kurii Generalnej w Rzymie. Zakon Trójcy Świętej został założony w 1198 we Francji. Zajmował się wykupem chrześcijańskich niewolników z rąk muzłumańskich, zniewolonych w czasach Wypraw Krzyżowych. Działał głównie w Afryce Północnej i Bliskim Wschodzie. Dziś w wielu miejscach na świecie chrześcijanie są prześladowani ze względu na swoją wiarę. Są miejsca gdzie jest praktykowane niewolnictwo. W miarę możliwości, różnymi sposobami, nie zawsze konwencjonalnymi, staramy się do nich dotrzeć i próbować pomóc.