Krzysztof Pałys OP

Do Zakonu Kaznodziejskiego wstąpiłem w 2002 roku od tego czasu nic lepszego mnie w życiu nie spotkało. Najbardziej fascynuje mnie Pan Bóg, cała reszta dość szybko nuży. Bożą Obecność odkrywam w ludziach, wydarzeniach, adoracji Najświętszego Sakramentu, Eucharystii, spowiedzi, Słowie Bożym, dobrej teologii, a także w rzeczach, których nie stworzył człowiek. Powinny być one piękne, a majestatem mnie przekraczać. Bóg w swojej nieskończonej dobroci, swoją miłość najczęściej objawia mi poprzez Maryję. To jej zawdzięczam wszystko co w moim życiu najcenniejsze.